Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Dik açılı üçgen, iç açılarından biri 90° olan üçgendir. Çemberde çapı gören çevre açı 90°'dir.

Bir dik üçgende kenarlar arasında a2 = b2 + c2 bağıntısı vardır.

Dik Üçgenin Özellikleri


Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs
[AB] ve [AC] kenarları dik kenarlardır.


PİSAGOR BAĞINTISI


Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABC üçgeninde m(A) = 90

a2=b2+c2

ÖZEL DİK ÜÇGENLER


1. (3 - 4 - 5) Üçgeni

Kenar uzunlukları (3 - 4 - 5) sayıları veya bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgendir. (6 - 8 - 10), (9 - 12 - 15), … gibi2. (5 - 12 - 13) Üçgeni

Kenar uzunlukları (5 - 12 - 13) sayıları ve bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgenlerdir. (10 - 24 - 26), (15 - 36 - 39), … gibi.Kenar uzunlukları 8, 15, 17 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.Kenar uzunlukları 7, 24, 25 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.3. İkizkenar dik üçgen

ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2
m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende
hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni

ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğünde
ABH ve ACH (30° - 60° - 90°)
üçgenleri elde edilir.

|AB| = |AC| = a

|BH| = |HC| = pisagordan(30° - 60° - 90°) dik üçgeninde; 30°'nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar,
30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır.5. (30° - 30° - 120°) Üçgeni

(30° - 30° - 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur.6. (15° - 75° - 90°) Üçgeni

(15° - 75° - 90°) üçgeninde
hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs
|BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dört
katıdır.
ÖKLİT BAĞINTILARI


Dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin verildiği durumlarda benzerlikten kaynaklanan öklit bağıntıları kullanılır.1. Yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir.

h2 = p.k2.b2 = k.ac2 = p.a

3. ABC üçgeninin alanını iki farklı şekilde yazıp eşitlediğimizde

a.h =b.c
Yukarıda anlatılan öklit bağıntıları kullanılarak elde edilir.

Genellikle bu öklit bağıntısını kullanmak yerine, yukarıdaki öklit bağıntıları ve pisagor bağıntısını kullanarak çözüme gideriz.


Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Resimleri

 • 11
   Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri / Pisagor 3 yıl önce

  Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri / Pisagor

 • 9
  Dik Açılı Üçgen 2 yıl önce

  Dik Açılı Üçgen

Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  Üçgenlerin Açı ve Kenar Özellikleri Slayt Sunum Powerpoint PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ÜÇGENLER

  2. Sayfa
  İÇİNDEKİLERÜÇGENÜÇGEN EŞİTSİZLİĞİÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARIÜÇGEN ÇEŞİTLERİPİSAGOR BAĞINTISIALAN HESAPLAMASIÖRNEKLER(1-2-3)KAZANIMLARKAYNAKÇA

  3. Sayfa
  ÜÇGENDüzlemde doğrusal olmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle elde edilen geometrik şekle üçgen denir. ABCabcköşekenarİç açıdış açıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  ÜÇGEN EŞİTSİZLİĞİBir üçgende bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkının mutlak değerinden büyüktür. Bu eşitsizliğe Üçgen Eşitsizliği denir.ABCcbab+c > a >|b-c|a+c > b> |a-c|b+a > c >|b-a|style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  ÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİÜçgenin dış açılarının ölçülerinin toplamı 360° dir.Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 180° dir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  Üçgende iki iç açının ölçüleri toplamı, bu açılara komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşittir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  Örnek 1ABC bir üçgen x , y, z birer dış açılarx+y-z= 160° ise z açısının ölçüsü kaç derecedir? CEVAP 1 X + Y + Z = 360° ( DIŞ AÇILARIN ÖLÇÜSÜNDEN ) -/ X + Y – Z = 160° 2Z=200 Z= 100° Bulunur. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARIKenarortay Üçgenin bir köşesini karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenara ait kenarortay denir. ABCVaVa: a kenarına ait kenarortaystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARIYükseklik Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına yükseklik denir.ABChahchbha: a kenarına ait yükseklikhb: b kenarına ait yükseklikhc: c kenarına ait yükseklikstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARIAçıortay Üçgenin bir köşesini, bu köşedeki açıyı ortalayacak biçimde karşı kenara birleştiren doğru parçasına açıortay denir.ABCstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  üçgen çeşİTLERİ Dar Açılı Üçgen Dik Açılı ÜçgenGeniş Açılı Üçgen Kenarlarına göreEşkenar Üçgenİkizkenar ÜçgenÇeşitkenar ÜçgenAçılarına görestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  AçilarINA GÖRE ÜÇGENLERDar Açılı Üçgen Açıları 90° den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen denir.Dik Açılı Üçgen Bir açısı dik (yani90°) olan üçgene denir.Bu üçgenlerde yükseklik dik kenarlardan biridir.En uzun kenarına hipotenüs denir.Geniş Açılı Üçgen Açılarından biri 90°den büyük olan üçgenlerdir. Sadece bir tek açısı geniş açı olabilir. Tabana ait yükseklik tabanın uzantısı ile kesişir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  KenarlarINA GÖRE ÜÇGENLEREşkenar Üçgen Tüm kenarları eşit olan üçgen olup iç açılarının her biri 60°'dir. Tabanlara indirilen dikmeler hem açıortay hem de kenarortaydır.İkizkenar Üçgen İki kenarı eşit olan üçgenlerdir. Ayrıca iki açısı birbirine eşittir. Eşit olmayan kenara indirilen dikme hem açıortay, hem kenarortay özelliği gösterir.Çeşitkenar Üçgen Her kenarının uzunluğu ve açısı farklı olan üçgenlerdir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  pİsaGOR BAĞINTISIBir dik üçgenin dik kenarlarına 'a' ve 'b' dersek hipotenüs'ün karesi bu kenarların uzunluklarının karelerinin toplamına eşittir. Buna PİSAGOR TEOREMİ denir . ABCcbastyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  PİSAGOR BAĞINTISININ GÖRSEL AKTARIMI style.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Alan hesaplamasIBir üçgenin alanı, taban ve tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır.ABCaALAN = ha.a 2hastyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  Örnek 2 CEVAP 2 style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  ÖRNEK 3 CEVAP 3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  KAZANIMLARÜçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  KAYNAKÇAİNTERNET SİTESİ MEB KONU ANLATIM SİTESİwww.youtube.com/watch?v=-N27KbJZlB8http://www.matematikciler.orgrstyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  FATMA ÖZEKİN 130403103 2-A İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLAYAN rstyle.visibility

  22. Sayfa
  r

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DİK ÜÇGENDE ÖZEL BAĞINTILAR1. PİSAGOR BAĞINTISIAC(dikkenar)b (hipotenüs) a (dik kenar)BCb2=a2+c2.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

  2. Sayfa
  Bazı Özel Dik Üçgenler(3,4,5) dik üçgeni.DEF 3k 5k 4kBir dik üçgenin dik kenarlarından birisi 3’ün diğeri 4’ün katı ise, hipotenüs 5’in katıdır.Örneğin; dik kenarları 3 ve 4 olan bir dik üçgenin hipotenüsü 5tir.6 ve 8 ise hipotenüs 109 ve 12 ise hipotenüs 1515 ve 20 ise hipotenüs 25tir.style.colorfillcolorstroke.colorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  (5,12,13) , (7,24,25) ve (8,15,17) dik üçgenleri.ABC 5k 13k 12k.DEF 7k 25k 24k.NVY 8k 17k 15k(5,12,13)Örneğin; dik kenarları 10,24 ise hipotenüs 26dır.(7,24,25)Örneğin; dik kenarları 14,48 ise hipotenüs 50dir.(8,15,17)Örneğin; dik kenarları 16,30 ise hipotenüs 34dür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  4. Sayfa
  (45,45,90) dik üçgeni.ACB450450aa2aİkizkenar dik üçgende hipotenüs, dik kenar uzunluklarının katına eşittir.Örnek:.ACB4504505525Dik kenar uzunlukları 5cm ise hipotenüs kaç cm’dir?2style.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  .BCB300600aa2a3(30,60,90) dik üçgeni(300,600,900) üçgeninde 300lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüsün yarısına, 600lik açının karşısındaki kenarın uzunluğu ise hipotenüsün yarısının katına eşittir yada 300lik açının katı diyebiliriz.Örnek:AAC.816600ABC dik üçgeninde c açısının ölçüsü ve b kenarının uzunluğu ne kadardır?3330083style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  6. Sayfa
  .2.Öklid Bağıntıları.ABChbckpaYükseklik bağıntısı h2 = p . kDik kenar bağıntıları b2 = k . ac2 = p . a a . h = b . cstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  7. Sayfa
  ..BCh=?b=?c=?916a=?AÖRNEK:Hh2=k.ph2=9.16h2=144h = 12b2=k.ab2= 9.25b2= 225b=15c2=p.ac2=16.25 c2=400c=20a=16+9a=25Şekildeki üçgende a, b, c, ve h değerlerini bulunuz.ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  8. Sayfa
  ..BCh=?b=?c=?28AÖRNEK:Şekildeki BAC üçgeninde IBHI= 8 cm Ve IHCI= 2 cm ise; aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?c>h>bb>c>hc>b>hh>c>bHppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  9. Sayfa
  ..fdDHFE9peÖRNEK:6Yandaki ABC üçgeninde, s(A)=90 ve s(H)= 90 dır. IEHI= 6cm ve IHFI 9cm olduğuna göre; f,p,e ve d kaç santimetredir?ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Videoları

 • 8
  3 ay önce

  Örnek: Dik Üçgenin Kenar ve Açılarını Trigonometri ile Bulma (Trigonometri)

 • 5
  3 ay önce

  DİK ÜÇGEN 1 - Şenol Hoca

 • 4
  3 ay önce

  ÜÇGENLER | DİK ÜÇGENLER - 4 | 30-60-90 ÜÇGENİ | GEOMETRİ | METİN HOCAM

Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri Ek Bilgileri

 • 2
  3 ay önce

  Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs
  [AB] ve [AC] kenarları dik kenarlardır.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
 Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri / Pisagor
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)